Sailing Club of Washington

Social Sail

 • 20 May 2021
 • 16 Sep 2021
 • 18 sessions
 • 20 May 2021, 6:00 PM (EDT)
 • 27 May 2021, 6:00 PM (EDT)
 • 03 Jun 2021, 6:00 PM (EDT)
 • 10 Jun 2021, 6:00 PM (EDT)
 • 17 Jun 2021, 6:00 PM (EDT)
 • 24 Jun 2021, 6:00 PM (EDT)
 • 01 Jul 2021, 6:00 PM (EDT)
 • 08 Jul 2021, 6:00 PM (EDT)
 • 15 Jul 2021, 6:00 PM (EDT)
 • 22 Jul 2021, 6:00 PM (EDT)
 • 29 Jul 2021, 6:00 PM (EDT)
 • 05 Aug 2021, 6:00 PM (EDT)
 • 12 Aug 2021, 6:00 PM (EDT)
 • 19 Aug 2021, 6:00 PM (EDT)
 • 26 Aug 2021, 6:00 PM (EDT)
 • 02 Sep 2021, 6:00 PM (EDT)
 • 09 Sep 2021, 6:00 PM (EDT)
 • 16 Sep 2021, 6:00 PM (EDT)
 • Washington Sailing Marina


       

Sailing Club of Washington  [SCOW]
PO Box 25884  •  Alexandria  •  VA  •  22313

We keep our boats at Washington Sailing Marina on Daingerfield Island
1 Marina Drive  •  Alexandria  •  VA  •  22314

Powered by Wild Apricot Membership Software